Warmia i Mazury

Organizacje pozarządowe i aktywizacja społeczności lokalnych

Ruszył konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca 2021 roku.

W ramach konkursu można realizować zadania, których celem jest wspieranie rozwoju wsi tematycznych na obszarach wiejskich oraz zadania wspierające przedsięwzięcia wpływające na poprawę estetyki przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez: trwałe nasadzenia, upiększanie miejscowości z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi oraz oznakowanie obiektów.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 9 marca 2021 r. do godz. 15.30.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację wymienionych wyżej zadań wynosi 60 tys. zł. Wnioskowana dotacja w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł brutto. Organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.

Zadanie musi mieć charakter trwały, umożliwiający jego realizację w warunkach uwzględniających sytuację pandemiczną, obostrzenia w związku z Covid-19.

Informacje o konkursie

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!