Organizacje pozarządowe o kolejnej perspektywie programowania

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbędzie się 21 marca 2019 roku, skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z praktycznymi aspektami realizacji projektów w ramach RPO czy możliwościami ich rozwiązań.

Nie zabraknie również dyskusji związanej ze wskazaniem potrzeb podjęcia konkretnych działań w kolejnej perspektywie programowania, po roku 2020. Podczas wydarzenia przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przedstawią ponadto informacje dotyczące aktualnych prac nad założeniami nowego okresu programowania.

Wnioski z dyskusji, konkretne propozycje rozwiązań, metod czy działań zostaną wykorzystane w procesie opracowywania kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresach: kultura i dziedzictwo, obszary wymagające rewitalizacji, środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, efektywność energetyczna, dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

Posiedzenie odbędzie się 21 marca 2019 roku (w godz. 11-14) w sali konferencyjnej nr 3 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5).

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 marca na adres mailowy: radadpp@warmia.mazury.pl

(wwim)