Organizacje realizują zadania zlecone przez burmistrza

Burmistrz Morąga niektóre zadania własne zleca organizacjom pozarządowym i udziela dotacji na ich realizację. Prezentujemy dzisiaj pierwsze z nich i jednocześnie zachęcamy mieszkańców Gminy Morąg do korzystania z tych zadań. 

1.Polski Czerwony Krzyż – Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK „Masz tylko jedno życie… Bądź ostrożny!” .

2.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu-Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku” .

3.Polski Czerwony Krzyż-szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy – Nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III klas oddziałów gimnazjalnych z Gminy Morąg.

4.Polski Czerwony Krzyż-udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu.

5.Polski Czerwony Krzyż-udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich przy Oddziale Rejonowym PCK w Morągu.

6.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu-rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej poprzez prowadzenie galerii w ratuszu.

7. Polski Czerwony Krzyż – XXII Rejonowy Festiwal  Piosenki Czerwonokrzyskiej „Morąg 2019”.

8.Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” w Morągu – opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg.

9.Morąski Klub Żeglarski KEJA- Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie. Organizacja Regat.

10.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe-  bezpieczeństwo Obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie.

11.ZHP HUFIEC Morąg- XXVI Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Ekologicznej „MIRA”2019.

12.Stowarzyszenie Chóru Żeńskiego „Passionata”- rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

13.Stowarzyszenie SALLA – rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego.

14.Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” w Morągu-popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów poprzez organizację cyklu rajdów.

15.Fundacja Rozwoju Regionu Łukta-fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych.

16.Polskich Czerwony Krzyż-świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg.

(UM Morąg)