Ośrodek OWIES zaprasza do Szkoły Przedsiębiorczości NGO

Ośrodek OWIES w Elblągu, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych planujących prowadzić działalność gospodarczą lub statutową działalność odpłatną z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego, które są objęte wsparciem OWIES w zakresie ekonomizacji swoich działań. Każda organizacja może oddelegować do udziału w Szkole 1-2 osoby, w przypadku jednej osoby musi to być przedstawiciel zarządu organizacji. Szkoła Przedsiębiorczości NGO to cykl 5 dwudniowych szkoleń, które będą odbywać się w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Organizacje pozarządowe są coraz bardziej zaangażowane w świadczenie usług dla społeczeństwa, finansowanych ze środków zarówno publicznych, jak i prywatnych. Stają się coraz ważniejszym partnerem i rośnie w związku z tym ich pozycja na rynku. Jednocześnie kurczą się programy grantowe finansujące działania statutowe organizacji. W tej sytuacji ekonomizacja sektora staje się ważnym wyzwaniem najbliższych lat. Odpowiedzią na to jest Szkoła Przedsiębiorczości NGO dzięki której:

dowiesz się czy Twoja organizacja jest gotowa do uruchomienia działań ekonomicznych, czy ma potrzebne zasoby.

poznasz różne możliwości działalności ekonomicznej w organizacji pozarządowej.

przygotujesz, przy wsparciu ekspertów/ekspertek, biznes plan niezbędny do rozpoczęcia działalności ekonomicznej w swojej organizacji.

dostaniesz poradnictwo specjalistyczne dla swojej organizacji, związaną z uruchomieniem działań ekonomicznych w swojej organizacji.

otrzymasz również możliwość wykorzystania 1000 złotych na testowanie produktów i/lub usług planowanych w ramach przyszłej działalności odpłatnej lub gospodarczej twojej organizacji.

Program Szkoły Przedsiębiorczości NGO

12-13.04.2019 – Planowanie rozwoju organizacji

26-27.04.2019 – Ja jako lider/kierownik organizacji

17-18.05.2019 – Zespół w organizacji

07-08.06.2019 – Ekonomizacja organizacji

14-15.06.2019 – Zarządzanie organizacją

Jak się zgłosić?‼

Aby wziąć udział w Szkole należy zapoznać się z regulaminem, podpisać go i wraz z formularzem zgłoszeniowym przesłać na adres: p.roclawska@eswip.pl do 1 kwietnia 2019.

Szczegółowe informacje: 55 235 33 88 (poniedziałek-piątek w godz. 8-16) lub mailowo.

(Org.)