Ostródzcy strażacy edukują

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie od początku roku szkolnego prowadzą przedsięwzięcia edukacyjne, propagujące powszechne zasady bezpieczeństwa. Kampanie prewencyjne prowadzone są na terenie placówek oświatowych i sali edukacyjnej „Ognik” w ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP.

W przypadku spotkań w szkołach,  oficerowie z ostródzkiej komendy PSP uczestniczą w próbnych ewakuacjach szkół podstawowych, gdzie przeprowadzane są pogadanki o zasadach bezpiecznego zachowania się dzieci i młodzieży. Od września odbyły się już 23 próbne ewakuacje, w których udział wzięło 3238 uczniów oraz 410 nauczycieli i personelu szkolnego. Ponadto komendant powiatowy i jego zastępca uczestniczą w radach pedagogicznych, na których prowadzą prelekcje z zakresu bezpieczeństwa, skierowane do grona pedagogicznego. Kolejnym elementem kampanii społecznych, są zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik”, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ostródzki ognik swą działalność rozpoczął 5 września. Od tego czasu z zajęć dydaktycznych skorzystało już 26 grup szkolnych z całego powiatu, 339 uczniów – głównie klas 0-3. Korzystanie z sali edukacyjnej jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy do rejestrowania się zgodnie z regulaminem, do udziału w zajęciach. Ponadto zapraszamy placówki oświatowe, instytucje i stowarzyszenia do współpracy w ramach kampanii społecznych propagujących zasady bezpieczeństwa w społeczeństwie.  (kpt. Grzegorz Różański/ fot. archiwum KP PSP Ostróda)