Warmia i Mazury

#OtoRezerwat. Wiedzieć więcej, działać mądrzej #KrutyniaGórna

W województwie warmińsko-mazurskim ustanowiono 110 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 33 610,52 ha, co stanowi 1,3% powierzchni województwa.

W 23 rezerwatach przyrody przewidziano możliwość ruchu pieszego, rowerowego, konnego, kajakowego, żeglownego. Pamiętajcie jednak, że poruszać się można tylko po wyznaczonych szlakach. 87 rezerwatów przyrody nie zostało udostępnionych do rekreacyjnego, ani turystycznego użytkowania. Do nich wchodzić po prostu nie wolno. Miejcie to na uwadze.

Jednym z rezerwatów częściowo udostępnionych jest rezerwat przyrody „Krutynia Górna” o powierzchni 271,01 ha.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kresowych stanowisk zespołów leśnych na obszarze Pojezierza Mazurskiego i Sandru Mazursko-Kurpiowskiego, Jeziora Krutyńskiego z charakterystycznymi zespołami roślinności wodnej oraz malowniczego odcinka rzeki Krutyni z interesującą i bogatą mikroflorą i mikrofauną.

Szlak kajakowy rzeki Krutyni jest uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce i jednocześnie należy do najpopularniejszych w całej Europie. Długość całego szlaku, licząc od wsi Zyndaki do jeziora Bełdany, wynosi 102 km. 2,5-kilometrowy odcinek szlaku przebiega przez rezerwat przyrody Krutynia Górna – od jazu między jeziorem Mokrym i jeziorem Krutyńskim przez jezioro Krutyńskie do okolic wsi Krutyń.

Ze względu na fakt, że szlak kajakowy obejmujący rzekę Krutynię istniał jeszcze przed ustanowieniem rezerwatu przyrody oraz że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem i doskonale promuje wartości przyrodnicze Warmii i Mazur, uznano za zasadne udostępnienie rezerwatu do uprawiania turystyki kajakowej.

Szlak kajakowy wyznaczony został wyłącznie w obrębie wód, bez możliwości wysiadania z kajaków, ich wodowania oraz składowania na obszarze lądowym wzdłuż wyznaczonego szlaku.

Wysiadanie na brzeg dopuszczono wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu uczestników spływu oraz konieczności przeniesienia sprzętu pływającego przez przenoskę na jazie zlokalizowanym między jeziorem Mokrym i jeziorem Krutyńskim. Zakaz schodzenia na brzeg ma zapobiec niszczeniu roślinności, niekontrolowanej penetracji rezerwatu przyrody, płoszeniu zwierząt, w tym gniazdujących tam rzadkich i chronionych gatunków ptaków, a także degradacji strefy brzegowej rzeki Krutyni.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!