Otwarcie Muzeum w Morągu

– Z wielką przyjemnością informujemy, że od 22 maja 2020 roku Muzeum w Morągu zostanie otwarte dla zwiedzających – zaprasza Angelika Rejs, kierownik morąskiej placówki.

Bedą obowiązywać nowe zasady i dni otwarcia. Zgodnie z wymogami niezbędne są maseczki, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury i zachowanie dystansu.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM IM. J. G. HERDERA W MORĄGU NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19
I. Postanowienia ogólne
1. Od dnia 22 maja 2020 r. Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu dostępne jest dla zwiedzających 5 dni w tygodniu: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela od godziny 10:00 do godziny 17:00. W dniach poniedziałek, czwartek muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. W sytuacjach szczególnych decyzją Dyrektora Muzeum godziny otwarcia i zamknięcia Muzeum mogą ulec zmianie.
2. Kasa Biletowa czynna jest od godziny 10:00 do godziny 16:30.
3. Warunkiem zwiedzania Muzeum/ ekspozycji w budynku jest zakup biletu wstępu.
4. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
II. Zasady zwiedzania
1. Zwiedzający na terenie Muzeum zobowiązani są do zasłaniania maseczką ochronną ust i nosa. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat.
2. Przy wejściu do Muzeum, personel Muzeum będzie prowadził pomiar temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 38°C nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
3. W pomieszczeniu kasy poza obsługą mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, zachowując bezpieczną odległość 2 metrów od siebie.
4. Przy wejściu do kasy/holu Muzeum dostępny będzie pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.
5. Liczba osób przebywających w poszczególnych strefach zwiedzania oraz ruch na klatkach schodowych regulowane są przez pracowników obsługi Muzeum. Łącznie na wszystkich salach ekspozycyjnych w Muzeum może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób. W kasie / holu Muzeum, poza obsługą, mogą jednorazowo przebywać 3 osoby.
6. Osoby zwiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość minimum 2 metrów.
7. Zwiedzanie grupowe zostało czasowo zawieszone, z wyjątkiem:
— Rodziców z dziećmi wymagających opieki (do 13 roku życia)
— Osób wspólnie mieszkających bądź gospodarujących
— Osób niepełnosprawnych niemogących samodzielnie się poruszać
8. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.

 1. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią prosimy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.
  10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
  11. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.
  12. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania uwag i poleceń personelu Muzeum oraz przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.
  13. W Muzeum obowiązuje zakaz:
  — wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika — po zgłoszeniu)
  — dotykania eksponatów, elementów ekspozycji 1 wystroju (wnętrz, wystaw) oraz korzystania z muzealnych multimediów
  — samowolnego otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.
  — fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz statywów. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum
  — fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych
  — palenia tytoniu, e—papierosów oraz używania otwartego ognia
  — wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów
  — zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
  — wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów
  14. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
  15. Osoby nieprzestrzegające zasad zwiedzania, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektu, zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie innym gościom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.
  16. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.
  17. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.
  18. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dotyczących przyczyn technicznych Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie dla zwiedzających Muzeum.
  Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać mailowo: morag@muzeum.olsztyn.pl.

(red.)