Otwarte drzwi na Warmii i Mazurach

Po raz kolejny samorząd województwa oraz organizacji pozarządowych przystępuje do podejmowania działań w ramach kampanii „Biała Wstążka“ skierowanej głównie do mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

Kampania „Biała Wstążka“ została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. Kampania trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W tym roku w ramach Kampanii, w dniu 22 listopada w Lidzbarku Warmińskim, odbyła się IX Wojewódzka Konferencja „Białej Wstążki” pod tytułem „Kobieta i dziecko w obliczu przemocy“, organizowana przez Fundację Instytut Badań i Edukacji Społecznej z Olsztyna.

Jedną z inicjatyw, którą podejmowały już w latach ubiegłych placówki oraz instytucje niosące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, są tzw. „otwarte drzwi”.

W roku bieżącym planuje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowanie tego wydarzenia 7 grudnia. W tym dniu w placówkach oraz ośrodkach, ofiary szukające wsparcia i pomocy zastaną OTWARTE DRZWI.

LISTA INSTYTUCJI

(wwim)