Warmia i Mazury

„Otwarte Drzwi“ w województwie warmińsko-mazurskim

Samorząd województwa, samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe ponownie przyłączyły się do promowania ogólnoświatowej kampanii „Biała Wstążka”.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn.

Adresatami przesłania są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata,
w tym również w Polsce.

Kampania trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

87 instytucji zgłosiło chęć włączenia się w akcję poprzez organizację na terenie swoich gmin licznych wydarzeń promujących przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Jedną z inicjatyw, którą podejmowały już w latach ubiegłych placówki oraz instytucje niosące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, są tzw. „Otwarte Drzwi”.

„Otwarte Drzwi” w województwie warmińsko-mazurskim odbędą się 4 grudnia 2021 roku.

Lista instytucji biorących udział w akcji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!