Warmia i Mazury

Otwarto pierwszy pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski razem ze Starostą Ostródzkim, Wicestarostą Ostródzkim, Dyrektorem Wojewódzkiego Oddziału NFZ, Prezesem Szpitala w Ostródzie, Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi oraz pełnomocnikiem ds. szczepień z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW Olsztyn otworzyli pierwszy w województwie pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych w Zespole Szkół Zawodowych w Ostródzie.

Dzięki nowym rozwiązaniom będzie możliwość wykonania znacznie większej liczby szczepień niż dotychczas. W Punktach Szczepień Powszechnych zlokalizowanych w miastach do 50 tys. mieszkańców każdego dnia będzie wykonywanych ok. 200 szczepień. Punkty w miastach pow. 50 tys. mieszkańców mają mieć wydajność na poziomie minimum 500 dawek dziennie. Nowe punkty są tworzone m.in. w budynkach z dobrą lokalizacją oraz odpowiednią infrastrukturą (szkoły, domy kultury, hale sportowe itp.).

Wyznaczanie lokalizacji nowych punktów zostało poprzedzone przeprowadzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla całego kraju analizą poziomu wyszczepień w poszczególnych miastach i powiatach. Jednym z założeń Rządu jest bowiem równomierny przebieg i poziom wyszczepienia. Stąd szczególną uwagę zwrócono na te powiaty, w których przewidywany czas na wyszczepienie całej populacji jest znacznie dłuższy niż przyjęty dla całego kraju.

Punkty Szczepień Powszechnych są organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, na polecenie Wojewody, w punkcie zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy powiat może zwrócić się do Wojewody o jednorazową dotację w wysokości 5 tys. zł na utworzenie jednego nowego Punktu Szczepień Powszechnych. Za szczepienia płaci Narodowy Fundusz Zdrowia wg stawki, jak dla wszystkich Punktów Szczepień Populacyjnych, podmiotowi medycznemu odpowiadającemu za punkt szczepień. Nie ma potrzeby budowania zaawansowanych konstrukcji – powinno się wykorzystywać zasoby pozostające w dyspozycji samorządu i podległych jednostek.

(red./UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!