AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Otwarty konkurs na usługę opieki wytchnieniowej

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowanej z Funduszu Solidarnościowego. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które przeprowadzą usługę opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ogłoszenie – Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert

Komunikat o zmianie Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

(PCPR w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!