AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Otwarty Konkurs Ofert na zadania publiczne z Gminnego Programu Profilaktyki

Burmistrz Morąga ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2024 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Zadanie będące przedmiotem Otwartego Konkursu Ofert:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe zadania:

 1. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym:
 • programów informacyjno-edukacyjnych,
 • programów środowiskowych,
 • programów rówieśniczych,
 • programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających

elementy terapii,

 • programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów

interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym,

 • programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem

skutecznych strategii profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich,

 • programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 • pozalekcyjnych programów opiekuńczo — wychowawczych,
 • działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży jako uzupełnienie oferty w

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

 • działania street worker’a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów

młodzieżowych.

 1. Realizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. zajęć

sportowych, jako nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

 1. Realizowanie konkursów promujących zdrowy styl życia.

Zarządzenie i Ogłoszenie Konkursu – skan (PDF, 7.9 MiB)

Zarządzenie Burmistrza Morąga – wersja edytowalna (PDF, 183.3 KiB)

Ogłoszenie Konkursu – wersja edytowalna (PDF, 177.8 KiB)

Zal. 1 PROJEKT-OFERTA (DOCX, 27.7 KiB)

zal. 2 – Szczegółowy harmonogram realizacji programu (DOCX, 14.1 KiB)

zal. 3 – oświadczenie (DOC, 34.5 KiB)

zal. 4 – oświadczenie VAT (DOC, 28 KiB)

zal. 5 oświaczenie o poufności (DOC, 33 KiB)

zal. 6 karta oceny ofert (DOC, 101.5 KiB)

zal. 7 wykaz stawek (DOCX, 16.3 KiB)

zal. 8 wzór sprawozdania (DOC, 72.5 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!