Otwarty nabór wniosków w programie “Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” informuje że został ogłoszony otwarty konkurs wniosków na projekty w ramach: · Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy · Komponentu 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast . Termin do 1 lutego 2019!

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Ważne informacje

Jak złożyć wniosek

Harmonogram

Podgląd wniosku z komentarzami

Przewodnik dla wnioskodawców

Najczęściej zadawane pytania
Szczegóły: Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”
https://europadlaobywateli.pl

(red./UM Morąg)