HALO MORĄG

Palący rodzice wychowują przyszłych reumatyków

Bierna ekspozycja na palenie tytoniu w dzieciństwie zwiększa ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów w wieku dorosłym – wynika z badań opublikowanych na łamach pisma “Arthritis & Rheumatology”.

Badacze z powiązanego z Harvardem szpitala Brigham and Women’s Hospital wykazali potencjalny bezpośredni związek między narażeniem na palenie tytoniu przez rodziców w dzieciństwie a zwiększonym ryzykiem seropozytywnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w późniejszym życiu.

Naukowcy wykorzystali dane dotyczące 90 923 kobiet w badaniu Nurses’ Health Study II (NHSII), aby wyjaśnić związek między biernym narażeniem na palenie a RZS. Bierną ekspozycję podzielono na trzy kategorie, w tym palenie przez matkę w czasie ciąży, palenie przez rodziców w dzieciństwie oraz lata przeżyte z palaczami po 18. roku życia.

Nawet uwzględniając późniejsze aktywne palenie badanych osób, bierna ekspozycja na palenie rodziców w dzieciństwie okazała się zwiększać ryzyko seropozytywnego RZS o 75 proc.

„Istnieje duże zainteresowanie zapaleniem śluzówki płuc w wyniku osobistego palenia jako miejscem patogenezy RZS – powiedział starszy autor Jeffrey A. Sparks z Departamentu Medycyny w Brigham. – Ale większość pacjentów z RZS nie pali, więc chcieliśmy przyjrzeć się kolejnemu wziewnemu czynnikowi, który może poprzedzać RZS”.

RZS jest chorobą zapalną charakteryzującą się zapaleniem wielu stawów. Znaczny odsetek osób z RZS ma objawy zapalenia płuc i chociaż czynniki genetyczne i środowiskowe przyczyniają się do ryzyka zachorowania na RZS, palenie od dawna jest uważane za mające kluczowe znaczenie. Palenie czynne jest najbardziej znanym środowiskowym czynnikiem ryzyka związanym z RZS, natomiast palenie bierne pozostaje stosunkowo niezbadane.

Aby bardziej przekonująco powiązać bierne palenie z przypadkami RZS, Sparks i współpracownicy wykorzystali dane z kwestionariuszy NHSII zbieranych co dwa lata w latach 1989-2017 od 90 923 kobiet w wieku 35-52 lat. Badacze wykorzystali dokumentację medyczną uczestniczek, aby potwierdzić incydent RZS i stan serologiczny.

Następnie wykorzystano modelowanie statystyczne do oszacowania bezpośredniego wpływu każdej biernej ekspozycji na palenie na ryzyko RZS, a także do kontroli innych czynników, takich jak palenie indywidualne.

Wyższe o 75 proc. ryzyko zachorowania na RZS stwierdzono u osób, które doświadczyły biernej ekspozycji na palenie przez rodziców w dzieciństwie. Ryzyko to wzrosło u uczestników, którzy sami stali się aktywnymi palaczami. W okresie obserwacji (mediana 27,7 lat) u 532 kobiet w kohorcie wystąpiły potwierdzone przypadki RZS. Większość (352) była seropozytywna (dodatnia pod względem autoprzeciwciał RZS). Palenie przez matkę w czasie ciąży i przeżyte lata z palaczami powyżej 18. roku życia nie wykazały istotnego związku z ryzykiem wystąpienia RZS.

Ograniczeniem badania jest nieobecność mężczyzn. Zespół zamierza kontynuować badania, które obejmują zarówno mężczyzn, jak i kobiety, aby zapewnić krytyczny wgląd w inne schorzenia reumatoidalne, a nawet inne choroby autoimmunologiczne.

„Nasze odkrycia nadają większą głębię i wagę negatywnym skutkom zdrowotnym palenia w odniesieniu do RZS, jednej z najczęstszych chorób autoimmunologicznych” – powiedział biorący udział w badaniu Kazuki Yoshida z Oddziału Reumatologii, Zapaleń i Odporności Brigham. „Ten związek między paleniem przez rodziców w dzieciństwie a RZS w wieku dorosłym może wykraczać poza reumatologię — przyszłe badania powinny zbadać, czy narażenie dzieci na dym tytoniowy może predysponować do ogólnej autoimmunizacji w późniejszym życiu” – dodał. (PAP)

error: Nie kopiuj!!!