Pas startowy dla początkujących firm

W skład pakietu wchodzi działalność nierejestrowa oraz ulga na start. Rozwiązania te przygotowane zostały przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Działalność nierejestrowa i ulga na start to nowości, które przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Są to rozwiązania dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność.

Działalność nierejestrowa jest to drobna działalność zarobkowa, którą można prowadzić w sposób wolny bez konieczności wpisu w CEIDG oraz opłacania składek ZUS. Działalność ta skierowana jest dla firm rozpoczynających swoją działalność, a także osób, których działalność ma charakter dorywczy lub okazjonalny np. osoby, które chcą dorobić do pensji, emerytury czy stypendium.

Ponadto z rozwiązania mogą korzystać osoby fizyczne, których przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Działalność nierejestrowa dotyczy również osób, które nie prowadziły wcześniej działalności albo prowadziły ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowały jej ponownie. Ulga na start to rozwiązanie dla poczatkujących przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność.

Przez pierwsze 6 miesięcy mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne czyli emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Korzystanie z ulgi na start nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych, podobnie jak dotychczas, przedsiębiorcy przysługuje 2-letni okres obniżonych składek. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych, podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, a także nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)