Warmia i Mazury

PCPR: druki wniosków związane z niepełnosprawnością

Informujemy, że wszystkie druki wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie  – również na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – dostępne są na stronie internetowej PCPR w Ostródzie, w zakładce formularze do pobrania oraz poniżej.

wniosek na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowania ze środków PFRON

Wniosek na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (DOC – 61KB)

Wniosek na likwidacje barier architektonicznych + zaświadczenie lekarskie (PDF – 78KB)

Wniosek na likwidacje barier technicznych + zaświadczenie lekarskie (PDF – 73KB)

Wniosek na likwidacje barier w komunikowaniu się + zaświadczenie lekarskie (PDF – 71KB)

Wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF – 40KB)

Wniosek na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny + zaświadczenie lekarskie (PDF – 83KB)

Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny – osoby prawne (PDF – 305KB)

Wniosek – sport, kultura, rekreacja i turystyka – osoby prawne (PDF – 332KB)

Orzekanie o niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PDF – 222KB)

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (PDF – 140KB)

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób w wieku 16 – 18 lat (PDF – 204KB)

Legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (PDF)
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (PDF)

Karty parkingowe

Zgodnie z poleceniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 02.04.2020 roku, ze względu na obecną sytuację w kraju spowodowaną COVID-19, istnieje możliwość korespondencyjnego składania wniosków o przyznanie karty parkingowej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Zespołem pod nr. te. 89 642 73 88

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie ostródzkim na lata 2014-2020

Formularz do strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie ostródzkim na lata 2014-2020 – PDF  DOC

(red./PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!