Warmia i Mazury

Perspektywa potrzeb wspólnoty lokalnej

Elbląska konferencja na temat ekonomii społecznej odbędzie się 18 grudnia 2020 roku w trybie online.

Spotkanie zostanie poświęcone usługom społecznym z perspektywy potrzeb wspólnoty lokalnej.

Usługi społeczne mają ogromny potencjał. Z jednej strony, to duże środki unijne. Z drugiej – możliwość rozwoju dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, odpowiadających na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, osób z niepełnosprawnościami, czy rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

To, przede wszystkim, szansa na wzmacnianie więzi sąsiedzkich i relacji rodzinnych, budowanie wspólnoty, która troszczy się o swoich członków.

Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 10, natomiast zgłoszenia przyjmowane są do 16 grudnia 2020 roku do godz. 16.

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ
Program wydarzenia:
10.00 – Rozpoczęcie konferencji i przedstawienie jej programu
10.10 – Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota – Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
10.35 – Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Polsce – Cezary Miżejewski, prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych
11.35 – Fundusz grantowy ESWIP: impuls dla inicjatyw lokalnych – Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP
11.45 – Przerwa (w przerwie będzie można obejrzeć materiały filmowe dotyczące ekonomii społecznej)
12.00 – Usługi społeczne w województwie warmińsko-mazurskim – potrzeby i perspektywy rozwoju – Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
12.30 – Usługi społeczne – szanse i możliwości – Maciej Bielawski, wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP, ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej
13.15  – Podsumowanie i zakończenie konferencji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!