PESA kontra Stadler w przetargu na 12 ezt-ów dla PKP Intercity

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na dostawę 12 ezt-ów dla PKP Intercity. Złożyli je PESA i Stadler. Firma z Bydgoszczy zaproponowała kwotę 1.171.058.400,00 zł brutto, Stadler zaś 1.014.750.000,00 zł brutto. Cena za jeden pojazd to odpowiednio 70.725.000,00 zł brutto i 60.024.000,00 zł brutto. Stadler zaoferował też niższą stawkę świadczenia usług utrzymania 4,67 zł, przy 5,12 zł PESY. Tylko oferta Stadlera mieści się w szacunkach Zamawiającego, który na ten cel chciał przeznaczyć 1.024.713.000,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że PKP Intercity ogłosiły przetarg na dostawę ezt-ów w grudniu 2017 roku. Po kilkukrotnym przekładaniu terminu na składanie ofert wreszcie udało się je otworzyć. Wbrew wcześniejszym pogłoskom zainteresowania zamówieniem nie wykazał Newag. Zabrakło także innych producentów, takich jak Siemens czy Bombardier, co pokazuje pewne status quo polskiego rynku. I dodajmy, że przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawa wyprawki; 2) świadczenie przez wykonawcę usług utrzymania pojazdów, w zakres których wchodzi: a) świadczenie usług utrzymania technicznego pojazdów o zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4); b) zapewnienie specjalistycznego Warsztatu Utrzymania Technicznego wraz z wyposażeniem, do świadczenia usług o których mowa w pkt. a); c) świadczenie usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych pojazdów; d) czyszczenie pojazdów; e) udostępnienie kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o usterkach stwierdzonych w pojazdach, które będą przez wykonawcę usuwane w ramach usługi utrzymania pojazdów.
(inforail.pl)

https://twitter.co/MediagroupinfoP

https://www.facebook.com/MediaGroupInfo/