HALO MORĄG

„Piątki z UTK” – spotkania dla branży kolejowej

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego są gotowi odpowiedzieć na pytania i wyjaśniać wątpliwości nurtujące klientów związanych z branżą kolejową. Z pracownikami urzędu można spotkać się w ramach „Piątków z UTK”, Zachęcamy do zapisów poprzez formularz internetowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele Urzędu:

Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);

Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);

Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);

Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);

Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);

Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Na Piątki z UTK można się również zapisać do oddziałów terenowych w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu a także Warszawie.

W ramach spotkań z cyklu „Piątki z UTK” prosimy o umawianie się indywidualnie. Na stronie www zamieściliśmy formularz, dzięki któremu każdy zainteresowany może zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o podanie terminu i  tematu planowanej rozmowy oraz danych kontaktowych. Pozwoli to naszym ekspertom na odpowiednie przygotowanie spotkania.

W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów i dlatego po wizycie w UTK zachęcamy do przesłania swojej opinii na temat spotkania. Państwa opinia jest dla nas ważna i w związku z tym na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń.

Spotkania w takiej formule organizowane są od grudnia 2015 r. w co drugi piątek miesiąca.

W najbliższym czasie spotkania zostały zaplanowane na 21 lutego, 6 marca i 20 marca.

(UTK)

error: Nie kopiuj!!!