Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2018 roku przyjęto rezolucję o ustanowieniu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, który będzie obchodzony corocznie 7 czerwca, po raz pierwszy w 2019 roku. Bezpieczeństwo żywności stanowi jedno z najważniejszych globalnych wyzwań.

Kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności wpisuje się w zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Idea upowszechniania działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z żywności jest bardzo wartościowa, gdyż jej celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Pliki do pobrania:

  1. Bezpieczeństwo żywności
    2. Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności

(WSSE Olsztyn)