Warmia i Mazury

Pilotaż modelu kooperacji – drugi etap projektu

Drugim etapem projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” jest przeprowadzenie testu modelu kooperacji. Potrwa do końca września 2020 roku.

Pilotaż zostanie przeprowadzony w pięciu gminach miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego – w gminie Miłomłyn, Morąg, Korsze Reszel oraz Pisz.

W ostatnich dniach odbyły się spotkania z przedstawicielami gmin oraz trzech powiatów, na których terenie położone są gminy uczestniczące w projekcie.

Organizatorzy zaprezentowali model kooperacji, wypracowany w pierwszym etapie projektu oraz przedstawiono główne założenia pilotażu. Ustalono również terminy spotkań z instytucjami, działającymi na terenie poszczególnych.

Regionalni animatorzy współpracy spotkali się także z pracownikami ośrodków pomocy społecznej gmin w celu przygotowania pracowników do przeprowadzenia pilotażu. Omówiono zadania ośrodka pomocy społecznej jako koordynatora pilotażu oraz poproszono o wybór pięciu rodzin. Zostaną one objęte wsparciem w ramach wypracowanego modelu.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!