Piotr Żuchowski – tezy programu wyborczego

Szanowna Pani, Szanowny Panie, całe moje zawodowe życie związane jest z województwem Warmińsko- Mazurskim. Nawet gdy w latach 2007- 2015 pełniłem funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, to moja aktywność skupiała się na naszym regionie. Dobrze znam naszą codzienność, nasze radości i nasze bolączki, bo jestem stąd.

Kandyduje na posła RP, a oto zasadnicze tezy mojego programu:

  1. W polityce nikt niczego nie daje za darmo w polityce trzeba skutecznie walczyć o swoje racje i interesy swoich wyborców. Pracując przez 8 lat w Rządzie RP wiem, że środki publiczne w Warszawie są dużo większe niż w naszych gminach i miastach, dlatego jako poseł będę skutecznie walczył o środki dla miast, wsi, organizacji społecznych i sportowych z naszego regionu.
  2. Więcej środków na oświatę, ochronę zdrowia, kulturę i sport. Województwo Warmińsko- Mazurskie od lat dostaje mniejsze środki na te ważne sfery życia, niż inne regiony kraju. Wszyscy nowo wybrani posłowie i senatorowie z naszego województwa, niezależnie od opcji politycznych, muszą się zjednoczyć we wspólnej walce o najważniejsze sprawy naszego województwa.
  3. Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki naszego regionu. Będę inicjował i popierał wszystkie działania sprawiające, że wieś stawała się będzie bezpiecznym miejscem do życia, a rolnictwo bardziej opłacalne.
  4. Państwo Polskie winno budować takie prawo i takie mechanizmy, by nagradzani byli najpierw Ci co pracują i Ci co dają pracę innym. Praca wypełnia większość naszego życia, praca jest wielką wartością dla każdego z nas i dla całych narodów. Silne państwo to takie w którym ludzie otrzymują wynagrodzenie adekwatne do efektów swojej pracy. Wpajana od czterech lat zasada, że „wszystkim się należy” w praktyce oznacza, że Ci co pracują, pracują za siebie i za tych co nie pracują.

Oczywiście państwo musi tworzyć mechanizmy finansowego wsparcia dla osób dla których takie wsparcie jest niezbędne ale nie można mylić solidarnego wsparcia dla osób potrzebujących z celowym cynicznym kupowaniem politycznego poparcia ze środków publicznych, czyli ze środków które należą do każdego z nas.

  1. Dość kłamstw! Telewizja i radio publiczne mają za zadanie:

Obiektywnie informować, edukować, uczyć samodzielnego myślenia, bawić i propagować kulturę, a nie ogłupiać totalną propagandą! Państwo zbudowane na kłamstwie służy kłamcom, a nie obywatelom.

 

 

 

 

(Materiał zlecony i opłacony przez KWW PSL)