PKP S.A. sprzedaje budynek socjalno-warsztatowy w Morągu

W dniu 20.05.2021 r. o godz. 10:00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morągu, woj. warmińsko-mazurskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki nr 4/47 o powierzchni 0,0803 ha, obręb 2 Morąg wraz z prawem własności budynku socjalno-warsztatowego, prawem własności utwardzenia z płyt betonowych oraz prawem własności kanału rewizyjnego, z ceną wywoławczą 98.000,00 zł netto.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu przetargu w terminie do dnia 14.05.2021 r. oraz złożenie oferty w terminie do dnia 17.05.2021r. Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej: www.pkp.pl/pl/nieruchomosci-przetargi. Więcej informacji na temat sprzedaży przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Sprzedaży w Gdańsku,  tel. 691 501 165.

Ogłoszenie przetarg pisemny – Pobierz plik

Regulamin przetargowy pisemny – Pobierz plik

(red./PKP S.A.)