AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Plan robót i usług, które gmina planuje w 2020 roku

Gmina Morąg  przedstawia plan postępowań  o udzielenie zamówień , jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Gmina sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie spodziewa się  realizować w danym roku finansowym i zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

Dokument ten zawiera  informacje:  przedmiot zamówienia; rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi; przewidywany tryb lub inną procedurę udzielenia zamówienia; orientacyjną wartość  zamówienia oraz spodziewany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 r. (aktualizacja nr 2) (PDF, 379.6 KiB)

(red.)

error: Nie kopiuj!!!