Planowane nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdziło harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2019 roku.

Wsparcie dotyczyć będzie rozwój gospodarstw, wzmocnienia przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji, systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz ochrony ekosystemów i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych. Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru)

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

(wwim)