Plastyczny Dzień Kobiet w „Czwórce”

Każde święto jest świetną okazją do spotkania się na warsztatach plastycznych. Tym razem jest to Święto Kobiet. Joanna Grodzka, Żaneta Witkowska i Anna Mudry – nauczycielki ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu zaprosiły do udziału w zajęciach klasę II c. Uczniowie wykonali laurkę z kwiatkiem w formie orgiami oraz wazonikiem, który przyozdobili kolorowymi kwadracikami z papieru.

Potrzeba rysowania, malowania, wyrażania siebie za pomocą sztuki  jest bardzo ważna. Jest ona dla nas źródłem przyjemności, jest narzędziem upamiętniania ważnych spraw, buduje naszą tożsamość kulturową. Podobne cele realizuje twórczość dziecięca. Ważne sprawy dziecka, to wydarzenia codzienne, ludzie i świat dookoła. To właśnie te tematy pojawiają się często w pracach dzieci. Pokazują w nich swoje wizje świata, marzenia. Uczą się wyrażać swoje myśli w sposób twórczy  i przede wszystkim doskonale się bawią. Zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie itp. pozwalają dzieciom na ćwiczenia zdolności manualnych, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, która pozwala na świadome i kontrolowane zarządzanie ruchami ciała. Dzieci uczą się posługiwać narzędziami, przedmiotami, poznają nowe pojęcia, rzeczy. Uczą się wykorzystywać je w różnym twórczym celu. Rozwijają także zmysł dotyku, trenują koordynację dłoni, uczą się delikatności. Poznają kolory, zapachy, kształty. Uczą się często pracy zespołowej, rozwijają umiejętności komunikacyjne. (SP 4 Morąg)