Plecaki nadal przeciążone

Państwowa Inspekcja Sanitarna  informuje, że ponad 19% uczniów szkół podstawowych nosi przeciążone plecaki – tak wynika z najnowszych badań inspekcji sanitarnej, przeprowadzonych wśród 9148 uczniów w 38 placówkach miejskich i wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. W porównaniu z badaniami z 2016 roku, znacznie wzrósł odsetek uczniów, u których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wagi plecaków. Najcięższe plecaki noszą uczniowie szkół w miastach, czwartoklasiści (36,9%), najczęściej dziewczęta, a najlżejsze uczniowie klas ósmych, bo jedynie u 6,7% plecaki są zbyt ciężkie. Wyniki pokazały też, że uczniowie podstawówek mają problem z ciężarem własnego ciała, coraz więcej dzieci cierpi na nadwagę.

Nie odnotowano ani jednej podstawówki, w której wszyscy uczniowie mieli prawidłową wagę tornistrów, wykazuje całościowy raport z ostatniego badania z jesieni 2018 roku, przygotowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. Podczas oceny za właściwy stosunek ciężaru plecaka do wagi jego użytkownika przyjęto wartość do 15% (tzw. wysoka norma), choć metodyka przewidywała również rozpoznanie sytuacji w zakresie do 10% (tzw. niska norma).Według wyników, są ogromne rozbieżności w ciężarze plecaków, bo zakres wynosi od 0,3 kg aż do 20 kg, natomiast stosunek wagi plecaka do masy ciała wynosił od 0,7% do 56,4%.- „Niepokoi fakt, że od ostatniej oceny obciążenia uczniów tornistrami, nastąpił wzrost maksymalnego stosunku ciężaru plecaka do masy ciała, jak również zwiększenie ciężaru najcięższego tornistra”, podkreśla Jacek Szydłowski, kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Olsztynie.

Dodaje, że „w kontekście uzyskanych danych należałoby ocenić skuteczność dotychczasowych działań mających na celu zapewnienie miejsca na przechowywanie części podręczników i przyborów szkolnych. Mimo że wszystkie szkoły biorące udział w aktualnym badaniu spełniły wymóg zapewnienia miejsca do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych nie spowodowało obniżenia odsetka uczniów noszących przeciążone plecaki”.- „Choć uczeń może pozostawić książki w placówce, w praktyce tego nie czyni, bo liczba zadań domowych rodzi potrzebę zabrania podręczników do domu. Należy zatem rozważyć wprowadzenie podręcznika cyfrowego lub stworzenie platformy cyfrowej, z której przy pomocy komputera uczeń mógłby korzystać także w domu. Wówczas zniknęłaby konieczność „taszczenia” książek ze szkoły o domu i z powrotem”, tłumaczy Jacek Szydłowski z WSSE w Olsztynie. Badając ciężar tornistrów, stwierdzono jednocześnie spore dysproporcje masy ciała uczniówz tego samego rocznika. Uzyskane dane budzą niepokój, pokazują, że rośnie liczba dzieci z otyłością i nadwagą. Przykładowe maksymalne ciężary ciała uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych wynosiły: w klasach pierwszych – 58,2 kg, w klasach drugich – 64,2 kg, w klasach trzecich – 91 kg, w klasach czwartych – 91 kg, w klasach piątych – 110,7 kg, w klasach szóstych – 108,2kg, w klasach siódmych – 126 kg, w klasach ósmych – 137,5 kg. Państwowa Inspekcja Sanitarna stale prowadzi działania zmierzające do zapewnienia uczniom optymalnych warunków procesu nauczania – w tym zmniejszenia ciężaru tornistrów szkolnych oraz odciążenia układu kostno-mięśniowego młodych organizmów, a także związane z edukacją żywieniową i aktywnością fizyczną. Służą temu m.in. realizowane programy edukacyjno-informacyjne.

Czytaj szczegółowy raport całościowy – TU LINK

(WSSE Olsztyn)