Płetwonurkowie szkolili młodzież

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się Wykład z zakresu bezpiecznego przebywania na zamarzniętych akwenach i uprawiania sportów, zorganizowany przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP. 

Zajęcia prowadzone były w oparciu o prezentacje multimedialne, wyświetlony został film edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa, zaprezentowane i omówione zostały techniki samoratowania oraz odbył się pokaz sprzętu specjalistycznego.

Wykład przeprowadził biegły sądowy Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP oraz kom. Anna Beczyńska-Luberska z KMP Olsztyn, która omówiła poszukiwania osób zaginionych przez policję.

W spotkaniu, które odbyło się w przededniu ferii zimowych, uczestniczyła młodzież szkolna, przybyła wraz z nauczycielami i wychowawcami.

Organizatorzy położyli nacisk na bezpieczeństwo w pobliżu akwenów i pomoc w razie zagrożenia.

Grupa Specjalna Płetwonurków RP to elitarna jednostka pasjonatów, działająca na Warmii i Mazurach od ponad 20 lat, prowadząca działania ekstremalnie trudne np. w sytuacji tonięcia lub poszukiwań zaginionych na wodzie oraz szkolenia i akcje edukacyjne. Dzięki jej staraniom w regionie stanęły „tablice życia”, informujące o właściwym zachowaniu się w wodzie i udzielaniu pomocy. (UW Olsztyn)