AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Pobór podatku w drodze inkasa w sołectwach

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Morąg.

Na inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych podatków wyznaczeni zostali sołtysi w miejscowościach wchodzących w skład sołectw: 1) Sołectwo Antoniewo – Pani Aneta Joanna Smolarek, 2) Sołectwo Bogaczewo – Pan Marcin Strzylak, 3) Sołectwo Bożęcin – Pani Monika Jaskulska, 4) Sołectwo Bramka – Pani Wioletta Dorota Gołębiewska, 5) Sołectwo Chojnik – Pani Marika Kowalska, 6) Sołectwo Gulbity – Pan Sebastian Łukasz Schulz, 7) Sołectwo Jędrychówko – Pan Stefan Szczurowski, 8) Sołectwo Jurki – Pan Zbigniew Tadeusz Burżak, 9) Sołectwo Kalnik – Pani Małgorzata Jagodzińska, 10) Sołectwo Kretowiny – Pan Andrzej Kosecki, 11) Sołectwo Królewo – Pani Anna Erber, 12) Sołectwo Łączno – Pan Robert Krasa, 13) Sołectwo Maliniak – Pani Katarzyna Szczurowska, 14) Sołectwo Markowo – Pani Elżbieta Czupryn, 15) Sołectwo Niebrzydowo Wlk. – Pani Monika Wielgolewska, 16) Sołectwo Nowy Dwór – Pan Janusz Głowacz, 17) Sołectwo Raj – Pani Magdalena Mudry, 18) Sołectwo Rolnowo – Pan Robert Sowizdrzał, 19) Sołectwo Ruś – Pan Sebastian Karol Nikon 20) Sołectwo Słonecznik – Pan Adam Kowalewski 21) Sołectwo Strużyna Pani Alicja Woronko Braig, 22) Sołectwo Tątławki – Pani Aniela Stańczak 23) Sołectwo Wenecja – Pani Marta Wyczółkowska, 25) Sołectwo Zawroty Pani Urszula Wachcińska, 26) Sołectwo Zbożne – Pan Wojciech Rudnicki 27) Sołectwo Żabi Róg – Pani Mirosława Mała.

Radni ustalili terminem płatności podatku: są to dwa dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. Ustalono także wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od pobranych przez wyznaczonego inkasenta należności.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Warmińsko-Mazurskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na wniosek Burmistrza, Rada Miejska może zarządzić pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa. Wyznacza też z imienia i nazwiska inkasentów i określa wysokość wynagrodzenia za inkaso. W Naszej Gminie pobór podatków w drodze inkasa odbywa się na terenie sołectw (bez sołectwa Gubity oraz sołectwa Kruszewnia). Dla sołectwa wyznaczany jest z imienia i nazwiska inkasent uprawniony do zbierania podatków od osób fizycznych. W związku z przeprowadzonymi wyborami i wyborem nowych sołtysów zaszła konieczność zmiany obowiązującej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!