AktualnościWarmia i Mazury

Pociągiem na lotnisko – analiza UTK

Wakacje to okres wzmożonych wyjazdów nie tylko pociągami, ale także samolotami. Na wiele polskich lotnisk można dojechać koleją, a Urząd Transportu Kolejowego sprawdził, czy kolej w tym obszarze wykorzystuje swój potencjał. UTK przeanalizował potencjał transferu koleją do portów lotniczych w Polsce i jak takie transfery wyglądają w innych krajach.

Wyzwaniem związanym z podróżą samolotem jest komunikacja z i do portów lotniczych, które zazwyczaj zlokalizowane są poza centrami miast. Z perspektywy zrównoważonej polityki transportowej Unii Europejskiej połączenia portów lotniczych z siecią kolejową to optymalna forma transferu dla pasażerów podróżujących samolotami. Pod warunkiem, że oferta połączeń kolejowych do lotniska odpowiada na ich potrzeby.

W „Analizie potencjału transferu koleją do portów lotniczych w Polsce” zebrane zostały informacje o krajowych portach lotniczych i możliwości transferu pasażerów koleją. Zbadano konkurencyjność istniejących połączeń kolejowych z lotniskami w oparciu o częstotliwość kursowania, czas i koszty dojazdu jak również niezawodności tego typu połączenia w odniesieniu do ich punktualności na stacjach lotniskowych. Oszacowany został udziału pasażerów lotnisk, którzy w latach ubiegłych skorzystali z usług transferu koleją z i na lotnisko. W opracowaniu zaprezentowane zostały również wybrane rozwiązania stosowane w Europie.

„W warunkach krajowych próba odpowiedniego skomunikowania pociągów z lotniskiem, by pasażerowie mogli z odpowiednim wyprzedzeniem dostać się na samolot, niejednokrotnie jest dużym wyzwaniem. W przypadku niektórych mniejszych portów lotniczych kwestionowana jest zasadność istnienia tego typu połączeń ze względu na koszty utrzymania infrastruktury. W większości analizowanych przypadków wybór pociągu jest optymalną formą transferu lotniskowego pod względem komfortu, kosztów i czasu dojazdu. Oprócz tego transport kolejowy przynosi wymierne korzyści dla środowiska. Argumenty te powinny być impulsem do wspierania rozwoju kolei na poziomie krajowym i lokalnym” – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W 2022 r. w Polsce funkcjonowało 14 portów lotniczych. Połowa z nich miała dostęp do połączeń kolejowych  z centrami miast. Posiadają je  zarówno duże porty lotnicze takie jak Lotnisko Chopina w Warszawie czy Port Lotniczy Kraków-Balice, jak również mniejsze, jak Port Lotniczy Olsztyn-Mazury czy Port Lotniczy Lublin.

Największy potencjał dowozowy ma stacja kolejowa w obrębie Lotniska Chopina (1,14 mln pasażerów wsiadało i wysiadało na tej stacji w 2022 r.). Nieznacznie mniej pasażerów obsługuje stacja kolejowa przy lotnisku w Krakowie (1,09 mln), zaś stacja kolejowa przy lotnisku w Gdańsku – 0,57 mln pasażerów. Najwyższy odsetek pasażerów samolotów korzystających z usług kolei w transferze do i z lotniska, z którego lub do którego podróżowali, odnotowano w przypadku lotniska w Krakowie (14,7%) i w Gdańsku (12,6%). W przypadku takich portów lotniczych jak Amsterdam – Schiphol czy Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, z kolei korzysta odpowiednio około 60% i 20% pasażerów tych lotnisk.

Najnowszy raport UTK jest dostępny na stronie internetowej UTK.

(UTK)

error: Nie kopiuj!!!