Podatki i opłaty lokalne w 2019 r.

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 r.: podatek rolny, leśny, pozostałem podatki.

I PODATEK ROLNY

dla gruntów gospodarstw rolnych 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego (2,5 q x 54,36 = 135,90)

dla pozostałych gruntów 271,80 zł od 1 ha (5,0 q x 54,36 = 271,80) – art. 6 ustawy o podatku rolnym

II PODATEK LEŚNY   42,2356 zł  (191,98 x 0,220) – art. 4 ustawy o podatku leśnym

III POZOSTAŁE PODATKI pozostają na tym samym poziomie co w 2018 roku art.5 i art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Deklaracje podatkowe w 2019 r. – bez zmian.

(UM Morąg)