Podjęcie działalności gospodarczej z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie  zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 25.000 zł.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu http://pupostroda.pll lub bezpośrednio: — w siedzibie PUP w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5 —w Filii w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej WN-0.pdf

Załącznik nr 2 do wniosku Wn-O – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc

Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.pdf

Załącznik nr 1 do wniosku Wn-O 2017 dotacja PFRON.doc

(PUP Ostróda)