Podniesienie aktywizacji społecznej osób wykluczonych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące omówienia założeń konkursu w ramach poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WiM 2014-2020.

Bezpłatne wydarzenie skierowane jest m.in. do wszystkich podmiotów działających na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej.

Nie może również zabraknąć przedstawicieli rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku w Hotelu Młyn w Elblągu (Kościuszki 132). Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia do godz. 12.

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: lpielblag@warmia.mazury.pl

Do pobrania: 
Agenda spotkania
Formularz zgłoszeniowy 

(wwim)