Podsumowanie działalności KP PSP Ostróda w 2018 roku

W sali konferencyjnej ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu ostródzkiego w roku 2018.

Zgromadzonych przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – bryg. Tomasz Ostrowski. Następnie przedstawił ogólną charakterystykę powiatu ostródzkiego oraz strukturę organizacyjną komendy. Komendant zreferował realizację zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Przedstawił zakres jakże ważnej współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi, które w minionym roku uzyskały pokaźne środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości i KG PSP. Komendant opisał sposób funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu czuwa 90 strażaków zawodowych. Ponadto w gotowości jest 800 strażaków ochotników uprawnionych do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w 49 jednostkach, rozlokowanych w całym powiecie. W ubiegłym roku strażacy brali udział w 1261 rożnego rodzaju zdarzeniach. Porównując statystykę do roku 2017, liczba interwencji zmniejszyła się o 68. Jednak zwiększyła się liczba pożarów, było ich 530. Paliły się między innymi zabudowania inwentarsko – hodowlane w Wierzbicy i Szyldaku, było 8 pożarów budynków mieszkalnych. Znaczny wpływ na zwiększoną ilość pożarów (195 razy) miały wypalanie łąk i nieużytków oraz pożary podczas prac polowych. Takie sytuacje zdarzyły się między innymi w Kotkowie i Gminie Grunwald, gdzie akcję gaśniczą wspomagały dwa samoloty gaśnicze. Niestety w sezonie grzewczym strażacy musieli wyjeżdżać aż 86 razy do pożarów sadzy w przewodach kominowych. W wyniku pożarów w naszym powiecie w minionym roku śmierć poniosły 2 osoby. Drugą grupę zdarzeń stanowiły tak zwane inne miejscowe zagrożenia – między innymi wypadki drogowe. W tych przypadkach poszkodowanych było 420 osób, a 25 poniosło śmierć. Przegląd zagadnień operacyjnych przedstawił kpt. Rafał Napiórkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie. Zreferował między innymi przebieg największego miejscowego zagrożenia w 2018 roku – zabezpieczenia ewakuacji mieszkańców Morąga na czas wydobycia i transportu niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Działania te prowadziło 21 zastępów pożarniczych, 93 strażaków. Po raz pierwszy w historii,  w naszym powicie akcją dowodził Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Niestety odnotowaliśmy aż 129 alarmów fałszywych. Liczbę tą generowały głównie (58 razy) alarmy ze stałych instalacji wykrywania pożaru. W 65 przypadkach były to alarmy fałszywe w tzw. dobrej wierze.

Na koniec głos zabrał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński, który przedstawił zakres działalności KP PSP Ostróda w odniesieniu do całego województwa. Z uznaniem zauważył, że ostródzka Komenda Powiatowa PSP jest jedną z najlepszych w województwie. Ponadto podziękował wszystkim strażakom za pracę w ubiegłym roku. Starosta Ostródzki podkreślił, że strażacy KP PSP Ostróda prezentują wysoki poziom i standard realizacji zadań. Wskazał również modelowy poziom współpracy na linii: samorząd – komenda powiatowa PSP – ochotnicze straże pożarne.  Serdecznie podziękował za to wszystkim strażakom powiatu ostródzkiego. Do podziękowań dołączył się także dh Ryszard Harasim.

(tekst i fot. kpt. Grzegorz Różański)