AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Podsumowanie działalności Straży Miejskiej za okres I — IX 2023r

Obszarem działania Straży Miejskiej w Morągu jest gmina Morąg, której powierzchnia wynosi 31 tysięcy hektarów i zamieszkiwana jest przez około 24 tysiące ludzi w sześćdziesięciu miejscowościach. Zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych na tym terenie realizuje pięciu strażników Głównym zadaniem straży miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

W wyniku swojej działalności Straż Miejska w okresie od stycznia do września 2023r ujawniła ogółem: 763 wykroczeń (387 wykroczeń w analogicznym okresie 2022r) z czego:

– udzielono 480 pouczeń (262 w analogicznym okresie 2022r )

– nałożono 279 mandatów karnych na łączną kwotę 26600 zł. (120 w analogicznym okresie 2022r )

– skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego (5 w analogicznym okresie 2022r)

Oceniając stan ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych w zakresie działania Straży Miejskiej należy stwierdzić, że odnotowano wzrost o 49% popełnionych wykroczeń w porównaniu do roku ubiegłego. Niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy miały ograniczenia wprowadzone stanem epidemii, a co za tym idzie ograniczeniem aktywności obywateli w roku ubiegłym. Godnym uwagi jest także fakt, że pomimo organizacji na terenie gminy Morąg imprez o charakterze masowym oraz festynów i imprez rekreacyjnych nie odnotowano zakłóceń spokoju i porządku publicznego. Z prowadzonych statystyk wynika, że najwięcej popełnianych wykroczeń Straż Miejska odnotowuje w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni gdzie niewątpliwie swój udział mają także ,,turyści” przebywający na terenie naszej gminy. W dalszym ciągu występują problemy lat ubiegłych: niedopełniania swoich obowiązków przez właścicieli nieruchomości, zaśmiecania miejsc publicznych, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem jego spożywania oraz parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych.

 

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!