Podsumowanie działań „I Ty możesz zostać policjantem”

„I Ty możesz zostać policjantem” to cykl spotkań informacyjnych dla uczniów szkół średnich, zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie. Podczas spotkań z przedstawicielami ostródzkiej komendy młodzież miała okazję dowiedzieć się m.in. na czym polega praca funkcjonariuszy, jakie wymagania należy spełnić by zostać policjantem oraz o tym, jak wygląda rekrutacja do policji.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku młodzież z powiatu ostródzkiego w ich szkołach, w ramach cyklu „I Ty możesz zostać policjantem” odwiedzili przedstawiciele ostródzkiej komendy. Podczas spotkań młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja do służby w policji, jakie wymagania należy spełnić, by dostać się do tej formacji i na czym polegają poszczególne etapy doboru.

Prelekcje w szkołach przeprowadzili Anna Siniakiewicz  – Inspektor Zespołu ds. Dyscyplinarnych Kadr i Szkolenia, sierż. szt. Dariusza Biernackiego z ostródzkiego ruchu drogowego oraz dzielnicowy właściwy dla rejonu, w którym szkoła się znajdowała.

Podczas akcji policjanci odwiedzili 8 szkół średnich z terenu powiatu ostródzkiego i były to następujące szkoły:

– Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie,

 – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im.9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu,

 – Zespół Szkół Licealnych im. Leona Kruczkowskiego w Morągu,

 – Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie,

 – Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie,

 – Zespół Szkół Zawodowych  im. Sandora Petöfi w Ostródzie.,

 – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  w Ostródzie

 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

W zajęciach udział wzięło w sumie 377 uczniów z  21 klas.  

Podczas spotkań policjanci opowiadali o pracy w policji oraz o ścieżkach swojej kariery. Spotkania z młodzieżą stały się również okazją do tego aby poruszyć tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. (KPP Ostróda)