KULTURA I SZTUKAWarmia i Mazury

Pokaz nabytków 2020

Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów opowiadających o wybranych nabytkach z 2020 roku. Dzisiaj Muzeum Przyrody.

W tym trudnym roku, zamknięci dla zwiedzających, staraliśmy się normalnie pozyskiwać nowe eksponaty do naszych zbiorów. Udało się to dzięki naszym poszukiwaniom, darom i przekazom przyjaciół muzeum, zakupom, a także dzięki akcji „Studnia groszy dla kustoszy”, w której za pieniądze wrzucone przez turystów do zamkowej studni kupiliśmy interesujące zabytki i dzieła sztuki.

Muzeum Przyrody
W roku 2020 do zbiorów Muzeum Przyrody trafiło 14 eksponatów. Są to taksydermiczne (spreparowane) postacie ptaków, które dla naszego Muzeum podarował znany olsztyński muzyk pan Cezary Makiewicz. Przekazany dar obejmuje 14 okazów ptaków należących do 12 gatunków. W większości są to gatunki rozpowszechnione i częste, jak: bogatka, zięba, wróbel, dymówka, trznadel, śpiewak i piecuszek. Najcenniejszym eksponatem jest brodziec piskliwy. Przekazany okaz jest pierwszym reprezentantem tego gatunku w naszych zbiorach. Ptak ten na Warmii i Mazurach jest obecnie rzadkim gatunkiem lęgowym i regularnym gościem w czasie wiosennych i jesiennych wędrówek. W przeszłości był regularnym i nierzadkim ptakiem lęgowym, który zasiedlał brzegi jezior i rzek, zwłaszcza miejsca, gdzie do odkrytego fragmentu brzegu przylegały pasy starych zadrzewień olchowych. Obecnie, w związku z zabudową brzegów jezior i rzek oraz wzrostem liczby drapieżników, gniazduje bardzo rzadko i jest gatunkiem ginącym.
Spośród pozostałych eksponatów na uwagę zasługują: sikora sosnówka i dwa okazy krogulca. Sosnówka jest gatunkiem rozpowszechnionym w borach i lasach mieszanych w całej Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, ale wyjątkowo rzadko trafia do zbiorów muzealnych. Przekazany okaz będzie dopiero drugim egzemplarzem reprezentującym ten gatunek w naszych zbiorach. Natomiast dwa przekazane okazy krogulca należą do najładniej wykonanych przedstawicieli tego gatunku, które posiada Muzeum Przyrody. Krogulec jest w Polsce drugim, po myszołowie zwyczajnym, najliczniejszym lęgowym przedstawicielem szponiastych, jednakże z uwagi na skryty tryb życia jest gatunkiem mało znanym.
Przekazane eksponaty wykonane są bardzo dobrze i są dziełem współpracującego od ponad 35 lat z Muzeum Przyrody pana dr. Janusza Dynowskiego. Warto również zaznaczyć, że wszystkie przekazane okazy to ptaki, które zginęły w wyniku zderzeń z powierzchniami przeszklonymi i samochodami. Marian Szymkiewicz

error: Nie kopiuj!!!