Pół miliona złotych dla sołectw z Warmii i Mazur

Samorząd województwa przeznaczył 500 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć w sołectwach w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku.

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych.

Pierwsza część tej inicjatywy dotyczy zadań inwestycyjnych, a maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno przedsięwzięcie to 12 tys. zł. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria związane m.in. z integracją społeczności lokalnej, zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, racjonalnością i efektywnością wydatków, zaangażowaniem społeczności oraz partnerów w realizację działania oraz wpisaniem się w przestrzeń publiczną sołectwa.

Z kolei 4 tys. zł wynosi maksymalna wysokość wsparcia na projekty aktywizujące społeczności lokalne. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria związane m.in. z budową kapitału społecznego czy wykorzystaniem dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i historycznego.

Wnioski należy składać do 17 maja 2019 roku w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1, pokój 412).

Osobami do kontaktu są:
– Joanna Karwowska, tel. (89)5219264, e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl,
– Monika Stańczyk, tel. tel. (89)5219837, e-mail: m.stanczyk@warmia.mazury.pl,

Załączniki:

Regulamin konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku
– Wniosek do konkursu (część I – zadania inwestycyjne – zał. nr 1)
Wniosek do konkursu (część II – zadania aktywizujące – zał. nr 5)
Wzór umowy (część I – zadania inwestycyjne – zał. nr 2)
Wzór umowy (część II – zadania aktywizujące – zał. nr 6)
Procedura zmiany umowy (część I – zadania inwestycyjne – zał. nr 3)
Procedura zmiany umowy (część II – zadania aktywizujące – zał. nr 7)
Wzór sprawozdania (część I – zadania inwestycyjne – zał. nr 4)
– Wzór sprawozdania (część II – zadania aktywizujące – zał. nr 8)

(wwim)