AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Polecenie Wojewody – COVID opieka społeczna

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski poleca:

współpracę Policji z właściwymi jednostkami organizacyjnym pomocy społecznej, w tym ośrodkami pomocy społecznej, polegającą w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach przebywających w kwarantannie, które mogą wymagać wsparcia tych jednostek;

właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym ośrodkom pomocy społecznej podjęcie działań w celu oceny sytuacji osób, o których mowa w pkt 1, pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;

właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, w tym ośrodkom pomocy społecznej podjęcie działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką;

kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zobowiązać podległy personel do zapoznania się i stosowania zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;

kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej informować mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!