AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Policjanci podsumowali miniony rok

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się odprawa roczna ostródzkiej komendy. Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.

Szef ostródzkich policjantów zaznaczył, jak ważny był dla nas miniony rok. Rok 100- lecia Powstania Policji Państwowej”.

„Za nami kolejny rok wytężonej służby. Rok szczególny dla naszej formacji. Rok 100- lecia powstania Policji Państwowej, dlatego tym bardziej czuję się zaszczycony mogąc podsumować  pracę ostródzkich policjantów w tym wyjątkowym dla nas okresie”.

Komendant ostródzkiej komendy omówił wyniki pracy policjantów w minionym roku. Podkreślił dużą aktywność funkcjonariuszy na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania. Podziękował im również za miniony rok służby.

Nadkom. Marcin Danowski nie zapomniał również o współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych przez Policję.

Szef ostródzkich policjantów podczas omawiania wyników pracy podległych mu policjantów podkreśliła, jak ważną rolę z uspołecznianiu działań Policji pełnią dzielnicowi. Tylko w ubiegłym roku dzielnicowi z ostródzkiej komendy przeprowadzili blisko 2200 spotkań ze społeczeństwem podczas których edukowali o bezpieczeństwie dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów.

Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego przeprowadzili 38 tysięcy badań na trzeźwość kierujących, co daje średnio 104 badania każdego dnia. Zmniejszyła się liczna wypadków śmiertelnych na drogach naszego powiatu. Podczas służb patrolowych funkcjonariusze przeprowadzili ponad 14 tysięcy interwencji. Oznacza to, że policjanci każdego dnia reagowali na naruszenia prawa średnio 40 razy. Wzrosła również liczba służb na wodzie. Było to możliwe dzięki nowej łodzi zakupionej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie i środków rządowych.

Omawiając wyniki pionu kryminalnego nadkom. Marcin Danowski podkreślił, jak ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu pełnią policyjny dochodzeniowcy i policjanci kryminalni. W ubiegłym roku policjanci Ci zabezpieczyli 16,5 kilograma narkotyków co daje wynik wyższy o blisko 13 kilogramów w stosunku do roku 2018.

Z pośród zaproszonych gości głos zabrali: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko- Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej Jarosław Babalski, Kierownik Biura do spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego Andrzej Pęziński, reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustawa Brzezina oraz Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, którzy podziękowali policjantom za pracę i dobre wyniki.

Na zakończenie odprawy nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, za oddaną pracę i jej efekty. Szef Warmińsko- Mazurskich policjantów podziękował również władzom samorządowym za wspieranie działań i inicjatyw podejmowanych przez ostródzką komendę.

Po odprawie nastąpiło uroczyste przekazanie pięciu pojazdów służbowych, których łączna wartość wynosi ponad 600 000 zł. 140 000 złotych pochodzi z funduszy samorządowych. Pozostała kwota to środki z rządowego Programu Modernizacji Policji.

Pojazdy trafiły do policjantów Posterunku Policji w Stębarku, Posterunku Policji w Miłomłynie, Komisariatu Policji w Morągu, Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz tutejszego Wydziału Kryminalnego.

Nowe pojazdy służbowe pobłogosławił kapelan ostródzkich policjantów ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!