Policjanci z powiatu ostródzkiego podsumowali miniony rok

Wczoraj (20.02.2019r.) w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się odprawa roczna ostródzkich policjantów. Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski. Szef ostródzkich policjantów omówił wyniki pracy policjantów w minionym roku. Podkreślił dużą aktywność funkcjonariuszy w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, oraz podziękował za miniony rok służby. Nie zapomniał również o dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych przez policję.

Nadkom. Marcin Danowski podczas omawiania wyników poszczególnych pionów podkreślił, iż wyniki pracy policjantów są lepsze niż w roku 2017. Jeżeli chodzi o pion kryminalny to zwiększyła się wykrywalność prowadzonych postępowań. Zabezpieczono więcej narkotyków i dużo więcej mienia od podejrzanych niż miało to miejsce w roku 2017.

Omawiając wyniki pracy pionu prewencyjnego komendant powiatowy nadkom. Marcin Danowski podkreślił, że w roku 2017 na drogach powiatu było więcej patroli. Z tego też powodu było bezpieczniej. Przebadano większą liczbę kierujących na zawartość alkoholu. W stosunku do roku ubiegłego było mniej wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców i mniej kierujących zatrzymanych pod wpływem alkoholu. Odnotowano też spadek ilości wypadków drogowych i ilości rannych. Niepokojąca jest tylko liczba ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych. W roku 2017 liczba ta wynosiła 6, a w 2017 wzrosła do 16.

Na zakończenie odprawy insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, za oddaną pracę i jej efekty.

Po odprawie nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch aut służbowych. Jeden samochód trafił do ostródzkich kryminalnych a druki do policjantów z Morąga. Auta zostały zakupione ze środków rządowych, a kluczyki do nich funkcjonariuszom przekazał Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Babalski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Nieoznakowany radiowóz Toyota proace Verso o wartości 106 242.48 zł zakupiony został ze środków rezerwy celowej budżetu, natomiast drugi nieoznakowany radiowóz opel astra o wartości 52 900 zł kupiony ze środków programu Modernizacja Policji 2017-2020.

Obydwa auta pobłogosławił kapelan ostródzkich policjantów ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki. (KPP Ostróda)