Policyjne działania NURD

Ostródzcy policjanci ruchu drogowego prowadzili  dzisiaj (26.04. br.) działania NURD. Podczas tej akcji funkcjonariusze skupiali swoją uwagę szczególnie na wykroczenia popełniane przez pieszych i rowerzystów jak i wykroczenia popełniane względem nich.

Policjanci ruchu drogowego cyklicznie skupiają swoją uwagę na relacjach między kierowcami, a pieszymi czy rowerzystami, którzy są niechronionym uczestnikami ruchu drogowego. Oczywistym jest fakt, że w przypadku potrącenia przez samochód pieszy i rowerzysta stoją na straconej pozycji, tym bardziej zadziwia, że oni sami często łamią przepisy i narażają się na niebezpieczeństwo.

Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze sprawdzają sposób przekraczania jezdni, chodzenie jej właściwą stroną przy braku chodników, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz wyposażenie jednośladów.

Uważaj przy przejściu, uważaj na przejściu.

Oznaczone przejścia dla pieszych nie dają gwarancji bezpieczeństwa. To miejsca, gdzie przecinają się drogi kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, by każdy z uczestników ruchu drogowego właśnie przy przejściu zachowywał szczególną ostrożność i stosował się do przepisów ruchu drogowego. Kierowcy muszą pamiętać o swoich obowiązkach względem pieszych. Pieszych natomiast także obowiązują przepisy, do których muszą stosować się w trosce o własne bezpieczeństwo. Tylko wspólne działanie tych dwóch grup da wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa.

Piesi na kółkach

Osobę poruszająca się na drodze na rolkach, deskorolce, wrotkach i hulajnogach przepisy Prawa o ruchu drogowym traktują jak pieszego. Oznacza to, że nie moga korzystać z jezdni. Powinni poruszać się po chodniku. Jeżeli go nie ma to powinni jechać poboczem po lewej stronie drogi. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Przepisy ruchu drogowego dla kierowców i dla pieszych :

Kierowcy muszą pamiętać, że wykroczenia względem pieszych mogą mieć bardzo tragiczne skutki. Nieprawidłowe zachowania, które mogą realnie zagrażać bezpieczeństwu pieszych to m.in.:

– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

– wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,

– nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,

– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,

– naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych,

– jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,

– naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas by umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku,

– inne czyny, których popełnienie realnie zagraża lub zagrozić może bezpieczeństwu pieszych.

Sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego muszą z kolei pamiętać, że oprócz praw mają także obowiązki. Receptą na bezpieczeństwo w przypadku pieszych i rowerzystów jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, respektowanie zakazów, a także – stosowanie się do zasad: ograniczonego zaufania oraz szczególnej ostrożności.

Zgodnie z art.13.1. prawa o ruchu drogowym: pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust.2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

  1. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3.Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust.2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4.Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

5.Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6.Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7.Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8.Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym (art. 14 Ustawy Prawo o ruchu drogowym) zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

  1. a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  2. b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

(KPP Ostróda)