Pomagali postawić Kubę do pionu

Od godziny 6.00 rano do godz. 18.00 w parku na Zatorzu, w sobotę 3 sierpnia br.,  162 osoby biegały w ramach „Akcji  Rehabilitacji. Postawmy Kubę do pionu”. Łącznie zawodnicy przebiegli 2261 km, a organizatorzy: Stowarzyszenie Leśny Cross oraz Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, w skarbonie zebrali 8206 zł i 32gr. 

– Biegaliśmy od wschodu do zachodu słońca po malowniczej trasie prowadzącej ścieżkami zabytkowego parku i przyległego stadionu dzięki uprzejmości i pomocy władz miasta Morąga. Udział w biegu był bezpłatny, jednak za wydanie numeru startowego można było wnieść dobrowolną wpłatę do puszki na cel charytatywny, rehabilitację Jakuba Siepioły – mówi organizatorzy przedsięwzięcia.

Zawodnicy, którzy ukończyli chociaż jedno okrążenie otrzymali dyplom. A na najlepszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn czekały puchary.

Najlepsza zawodniczka to Magdalena Filipiak 55 okrążeń czyli 69km.
Najlepszy zawodnik to Kamil Chodorowicz 63 okrążenia czyli 79 km.
Jakuba Siepioła Kuba jest wcześniakiem z 33 tygodnia ciąży. Urodził się w ciężkiej zamartwicy otrzymując 0 punktów w skali Apgar. Lekarze nie dawali mu większych szans, ale ogromna chęć życia sprawiła, że Kubuś przetrwał trudny start i pokonał m.in. posocznicę, niedokrwistość (kilkakrotnie przetaczano mu krew), wylewy do mózgu I i II stopnia, retinopatię wcześniaczą II/III stopień (wykonano 2 laseroterapie), dysplazję lewego bioderka oraz niedosłuch. Wydawałoby się, że Kubuś wyszedł obronną ręką z wcześniactwa. Jednak niedotlenienie okołoporodowe i retinopatia wcześniacza pozostawiły po sobie ślad. U Kubusia zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce pod postacią czterokończynowego niedowładu spastycznego oraz obustronne uszkodzenie nerwów wzrokowych. W związku z tym Kuba wymaga intensywnej rehabilitacji ruchowej i wzrokowej.
– Jeżeli jeszcze chcecie pomóc to w każdej chwili można dokonać wpłaty na konto: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, UL. ŁOMIAŃSKA 5, 01-685 WARSZAWA, ALIOR BANK S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994, TYTUŁEM: 10461 SIEPIOŁA JAKUB – DAROWIZNA NA POMOC I OCHRONĘ ZDROWIA – zachęcają organizatorzy biegu.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia imprezy, a zwłaszcza zawodnikom, którzy poświęcili swój czas i biegali dla Kuby oraz wsparli akcję groszem.

(red./fot. Ada Metryka)