Warmia i Mazury

Pomoc Żywnościowa. KOWR ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako beneficjent Operacji I w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 ogłosił dwa postępowania przetargowe (nr: 221/2021/C, 222/2021/C) na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Do magazynów wskazanych przez OPO trafi około 40,4 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości około 175,5 mln PLN brutto.

Przedmiotem zamówień jest:

dostawa 6 rodzajów artykułów spożywczych, tj.: makaronu jajecznego świderki, kaszy jęczmiennej, mleka UHT, szynki drobiowej, fileta z makreli w oleju, cukru białego (zamówienie nr 221/2021/C);

dostawa 5 rodzajów artykułów spożywczych, tj.: groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, powideł śliwkowych, szynki wieprzowa mielonej,  oleju rzepakowego (zamówienie nr 222/2021/C).

Dostawy artykułów spożywczych będą realizowane do 112 magazynów wskazanych przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (tzw. „OPO”) – beneficjentów Operacji II
ww. Podprogramu, tj.:

Federacji Polskich Banków Żywności,

Caritas Polska,

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,

Polskiego Czerwonego Krzyża,

Kościoła Starokatolickiego w RP,

w ciągu 6 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostanie zawarta umowa z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym, jednak nie później niż do 31.05.2022 r.

Osoby najbardziej potrzebujące będą otrzymywać pomoc żywnościową za pośrednictwem sieci organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych. Paczki żywnościowe oraz/albo posiłki (przygotowane z artykułów dostarczanych przez dostawców wybranych przez KOWR) będą wydawane do lipca 2022 r. osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz osobom bezdomnym.

Ogłoszenia

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 (Dziennik Urzędowy UE

postępowanie 221/2021/C oraz 222/2021/C):

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399474-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399472-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

Ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym są również zamieszczone na Platformie Zakupowej KOWR.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!