AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Pomoc żywnościowa osobom potrzebującym

MOPS w Morągu informuje o wydawaniu osobom potrzebującym skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Olsztynie ( również istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu telefonicznego poprzez kontakt z pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka — tel. 89 7574052; 89 7574358; 89 7573022).

Pomoc w ramach POPŻ kierowana będzie do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej —których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazane w sierpniu br. osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Termin i miejsce odbioru żywności zostanie podane w późniejszym terminie.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!