AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Ponad 1 mln 800 tys. zgłoszeń na mapie zagrożeń

W miniony weekend na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przekroczono liczbę 1 mln 800 tys. naniesionych zgłoszeń.

Blisko 2,5 mln użytkowników i ponad 8,4 mln odsłon od 2016 r. świadczy o nieustającej popularności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa umożliwiającej wskazanie Policji miejsc zagrożonych w sposób całkowicie anonimowy, zarówno z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych poprzez strony internetowe www. jak i urządzeń mobilnych. Zachęcamy również do pobrania na urządzenia mobile aplikacji KMZB, dostępnej bezpłatnie w sklepach Google Play jak i App Store.

Komunikowanie się z Policją w tej formie, w obecnej sytuacji epidemicznej jest w 100% bezpieczne, gdyż w przypadku potrzeby naniesienia jednego z dostępnych do wyboru zagrożeń nie wymaga ona od zgłaszającego osobistego przybycia do jednostki organizacyjnej Policji, ani bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Wśród dostępnych do wyboru kategorii zagrożeń, korzystający z aplikacji najczęściej wskazują te związane z: przekraczaniem dozwolonej prędkości (28,45%), nieprawidłowym parkowaniem (24,85%) oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych (16,74%).

Wielokrotnie postulaty użytkowników otrzymane na adres poczty elektronicznej kmzb@policja.gov.pl, omawiane są z koordynatorami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie KMZB w poszczególnych województwach. Działanie takie pozwala na wprowadzanie nowych, jak i optymalizowanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Przypomnieć należy, że choć KMZB rozwiązuje wiele lokalnych problemów, to w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej reakcji ze strony Policji lub innych służb ratunkowych, konieczne jest powiadomienie ich z wykorzystaniem telefonu alarmowego 112.

Dziękując za wszystkie przekazane zgłoszenia skutkujące poprawą bezpieczeństwa i świadczące o współodpowiedzialności użytkowników Mapy zagrożeń za szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludzi, zachęcamy do dalszego korzystania i jednocześnie promowania wśród przyjaciół, znajomych oraz rodziny tego rozwiązania.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

 Więcej informacji na ten temat: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/mapa-zagrozen-bezpiecze/24497,dok.html

(Biuro Prewencji KGP)

 

error: Nie kopiuj!!!