Warmia i Mazury

Port lotniczy z radiowym systemem nawigacyjnym

Zarząd województwa zaakceptował decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych projektu „Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS”.

System ILS to radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności.

Planowana przez beneficjenta – zarządzającą lotniskiem w Szymanach spółkę Warmia i Mazury – inwestycja zwiększy poziom bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych (startów i lądowań) nad lotniskiem w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Wykonanie projektu pozwoli na przystosowanie lotniska do narastających zmian klimatycznych, czyli coraz częściej występujących niekorzystnych zjawisk pogodowych. Wpłynie też na zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej portu, a tym samym jego konkurencyjności.

Wartość projektu to 25,6 mln zł, dofinansowanie – 14,1 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.4 Infrastruktura lotniskowa).

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!