Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie

W czwartek 12 grudnia w Ostródzie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkanie zaproszeni zostali: Starosta Ostródzki, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie wraz z zastępcą, dowództwo JRG Ostróda i Morąg, kierownicy komórek organizacyjnych ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP  oraz samorządowcy naszego powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOPZOSP RP dh Ryszard Harasim, który złożył sprawozdanie z działalności związku w roku 2019. Bieżący rok okazał się bardzo dobry dla strażaków ochotników naszego powiatu pod względem doposażenia jednostek. Aż do pięciu jednostek trafiły samochody specjalne i ratowniczo-gaśnicze, z tego trzy fabrycznie nowe. Zakupy pojazdów współfinansowane były ze środków MSWiA, KG PSP, NFOŚiGW, ZOSP RP oraz samorządowych. Ponadto niemal każda jednostka OSP w powiecie otrzymała inny sprzęt ratowniczy, który sfinansowany był przez MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości. W bieżącym roku wykonano również wiele remontów i modernizacji remiz strażackich. Między innymi rozbudowano remizę OSP Stare Jabłonki i Samborowo, a w Kalniku wykonano remont pomieszczeń socjalnych. Związek OSP RP organizuje wiele akcji społecznych, takich jak konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, czy konkursy wiedzy pożarniczej. Reprezentanci ostródzkiego powiatu tradycyjnie uplasowali się na czołowych miejscach w konkursie plastycznym, na poziomie centralnym. W roku 2019 odbyły się również powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP. Pierwszy raz w historii powiatu ostródzkiego zawodnicy startowali na nawierzchni tartanowej. Zawody odbyły się we wrześniu na stadionie lekkoatletycznym w Ostródzie. Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego, są ochotnicze straże pożarne. Ponadto przedstawił sprawy bieżące i plany na rok 2020. Druh Ryszard Harasim podziękował władzom samorządowym z terenu powiatu ostródzkiego. Wskazał, że współpraca i wzajemne zrozumienie pozwoliły osiągnąć dobre rezultaty na tylu płaszczyznach. Druh Prezes wraz z Komendantem Powiatowym PSP złożyli wyrazy uznania Andrzejowi Wiczkowskiemu – Staroście Ostródzkiemu, za wzorową współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarówno z Państwową Strażą Pożarną, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi.

(tekst i fot.  kpt. Grzegorz Różański)