AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Poszukiwana firma do zbiórki i utylizacji zwłok zwierząt bezdomnych

Gmina Morąg  na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zbiórka i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych z terenu gminy Morąg w latach 2021, 2022, 2023.”

Zakres prac: bieżąca (bez zbędnej zwłoki) zbiórka i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych z terenu gminy Morąg w latach 2021, 2022, 2023.

Termin realizacji prac: rozpoczęcie usług – 01.02.2021 r., zakończenie – 31.12.2023 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Morągu, 14 – 300 Morąg, ul. 11 Listopada 9, pak. 30 (sekretariat) do dnia 21.01.2021 r.

Oferta musi zawierać:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. poniżej

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami jest Krzysztof Wiśniewski tel. (89) 757 22 31 wew. 34 i Aleksandra Kalinowska tel. (89) 757 22 31 wew. 36

Oferta (PDF, 166.1 KiB)

Wzór umowy (PDF, 565.4 KiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!