Poszukiwane najbardziej innowacyjne projekty regionalne

REGIOSTARS to nagrody przyznawane w Europie za najbardziej innowacyjne projekty regionalne dofinansowane z Unii Europejskiej. 

Projekty należy zgłaszać w jednej z pięciu kategorii: wspieranie transformacji cyfrowej (Promoting digital transformation), łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury (Connecting green, blue and grey), zwalczanie nierówności i ubóstwa (Combatting inequalities and poverty), budowanie miast odpornych na zmianę klimatu (Building climate-resilient cities), modernizacja służby zdrowia (Topic of the year 2019: Modernising health services).

Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, których rozpoczęcie nastąpiło po 1 stycznia 2007 r.

Wręczenie nagród odbędzie się w Brukseli podczas uroczystej gali w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w październiku 2019 r. Wszyscy finaliści zostaną również zaproszeni do Brukseli na szkolenie w lipcu br., a ich projekty znajdą się w bazie najlepszych praktyk publikowanej na stronie InfroRegio.

Więcej informacji

(wwim)